12470               1401/12/07


فایل نرم افزار با نرم افزار winrar فشرده شده است که برای خارج نمودن آن از حالت فشرده، باید از نرم افزار winrar استفاده نمایید.

* آموزش استفاده از نرم افزار winrar

* به دلیل سهولت در امر دانلود نرم افزار و کم حجم شدن هسته اصلی برنامه، محتوای آموزشی درس ها از درون نرم افزار حذف شده است. لذا برای دانلود محتوای آموزشی، پس از نصب نرم افزار لازم است از درون خود نرم افزار فازتازه اقدام به دانلود محتوای آموزشی کنید

* آموزش دانلود محتوای آموزشی از درون نرم افزار

 دانلود نرم افزار عربی نهم دبیرستان فازِتازِ

 دانلود نرم افزار ریاضی نهم دبیرستان فازِتازِ

 دانلود نرم افزار علوم نهم دبیرستان فازِتازِ

 دانلود نرم افزار زبان نهم دبیرستان فازِتازِ

 دانلود نرم افزار فارسی، اجتماعی و هدیه های نهم دبیرستان فازِتازِ