دانلود نرم افزار

نرم افزار تقویم دانش آموزی

برنامه تقویم Student Calender یک برنامه رایگان است که مخصوص دانش آموزان پایه های مختلف طراحی شده است که می تواند نیازهای مختلف دانش آموزان را برآورده نماید. همچنین این نرم افزار می تواند برای سایر افراد هم بکار گرفته شود.

بیشتر